Miljö

Hakarps schakt & transport AB tar hänsyn till miljön på följande sätt genom att:

  • Vi anlitar verkstäder som är miljö och kvalitécertifikerade.
  • Eco driving.
  • Ny vagnpark med Euro 6 motorer
  • Att ständigt förbättra verksamheten ur miljösynpunkt.
  • Daglig tillsyn av fordon.
  • För att förebygga miljöolyckor och läckage intill vattendrag och andra känsliga områden finns spillberedskap i fordonen.